Użycie średnika

Średnik jest znakiem mocniejszym od przecinka, ale słabszym od kropki: średnik może oddzielać jedynie wypowiedzenia równorzędne logicznie i składniowo. Przecinek nie wszędzie pasuje lub może powodować stworzenie zbyt długiego zdania, a kropkę niekiedy zmienia sens. Średnik jest rodzajem wewnętrznej kropki, po której można kontynuować ten sam wątek. Np.: „Ludzie są jak liście, którymi wiatr ciska; gdy rzuci je na trawnik, leżą na trawniku, a gdy rzuci w błoto – leżą w błocie…”