Słowa łączące – czym są, dlaczego warto i jak ich używać?

Słowa łączące (z angielskiego transition words) nazywane są również słowami przejściowymi lub po prostu przejściówkami. To te słowa i zwroty, które łączą ze sobą zdania i akapity, sprawiając, że tekst staje się spójną całością. Pozytywnie wpływają one na jakość treści, czyniąc je bardziej czytelnymi. Stosowanie słów łączących sprawia, że tekst staje się przyjazny dla odbiorców oraz widoczny dla wyszukiwarek. Warto jednak wiedzieć, że o ile ich używanie w języku mówionym na ogół przychodzi nam intuicyjnie, o tyle pisząc, nierzadko je pomijamy. Z całą pewnością jednak warto wplatać słowa przejściowe w teksty na stronie internetowej lub firmowym blogu. W dalszej części wpisu znajdziesz praktyczne przykłady słów łączących oraz wskazówki dotyczące ich użycia. 

Słowa łączące – dlaczego warto ich używać?

Algorytmy Google premiują czytelne teksty o logicznej strukturze, w których równomiernie rozmieszczone są słowa przejściowe. Wzmocnienie pozycjonowania strony to jeden z dwóch kluczowych powodów, dla których warto pokusić się o ich używanie. Kolejnym i zarazem najważniejszym, jest ułatwienie odbioru tekstu Twoim odbiorcom. Przejrzysta treść, w której zdania i akapity łączą się w spójną całość, niewątpliwie będzie bardziej zachęcająca niż chaotyczny, pisany na szybko tekst.

Słowa łączące – rodzaje

Słowa przejściowe można podzielić na kilka kategorii, w zależności od roli, jaką pełnią w tekście. Skopiuj i zapisz poniższą listę. 

  • Przyczyna i skutek: w rezultacie, w związku z, więc, dlatego.
  • Kontrast: z drugiej strony, jednak, mimo to, pomimo, ale.
  • Podobieństwo: także, również, też, podobnie.
  • Domniemanie: prawdopodobnie, wydaje się.
  • Przykład: mianowicie, na przykład, aby zilustrować, konkretnie.
  • Podkreślenie: z pewnością, przede wszystkim, bezsprzecznie, bez wątpienia.
  • Wyliczenie: po pierwsze, po drugie, dodatkowo, co więcej.
  • Czas: tymczasem, w trakcie, jednocześnie, następnie, nareszcie.
  • Miejsce: poniżej, obok, powyżej.
  • Podsumowanie: w rezultacie, w sumie, reasumując, na zakończenie.

Jak używać słów przejściowych?

Przede wszystkim dołóż starań, aby słowa łączące zupełnie naturalnie łączyły poszczególne zwroty, zdania lub akapity. Nie wrzucaj ich „na siłę” w losowo wybrane miejsca. Jeśli nie masz pewności, czy dana przejściówka będzie pasowała do tekstu, odczytaj go na głos. Pamiętaj o równomiernym rozłożeniu słów przejściowych w całym tekście. Kiedy ich wplatanie w treść stanie się Twoim nawykiem dopilnuj, aby nie przesadzić z częstotliwością. Niewskazane jest używanie słów przejściowych w każdym zdaniu, zwłaszcza każdorazowo w tym samym miejscu, np. na początku zdania.

Sprawdzanie tekstów pod kątem słów łączących

Systemy zarządzania treścią np. WordPress umożliwiają sprawdzenie artykułu za pomocą dodatkowych wtyczek tj. Yoast Seo – informacje na ten temat znajdziesz w zakładce „czytelność”. Jeśli co najmniej 30 proc. zdań w tekście zawiera słowa przejściowe, otrzymasz od Yoast SEO zielone światło. Pomarańczowe oznaczenie będzie widoczne, jeśli słowa łączące są zawarte w więcej niż 20 proc. zdań i jednocześnie mniej niż 30 proc. Częstotliwość słów łączących wyświetli się na czerwono, jeśli będą one obecne w mniej niż 20 proc, zdań. Oznacza to, że przejściówek użyto w mniej niż co piątym zdaniu. Pamiętaj jednak, że nawet jeśli zdaniem wtyczki słów łączących jest nieco za mało, ale zarazem nie widzisz miejsc, w których będą one pasować, pozostaw tekst bez zmian.

Do zapamiętania

Słowa łączące są to te słowa i zwroty, które łączą poszczególne fragmenty tekstu, sprawiając, że staje się on spójną i łatwą w odbiorze całością. Optymalnie powinny znaleźć się one w co trzecim zdaniu w tekście. Używaj słów przejściowych naturalnie, zgodnie z ich znaczeniem oraz proporcjonalnie w całym artykule. Gotowy tekst możesz sprawdzić pod kątem słów łączących za pomocą wtyczki Yoast SEO. Pamiętaj, aby słowa łączące stosować z umiarem – nie może ich być za mało, ale też nie powinny pojawiać się w każdym zdaniu.

Katarzyna Wacławska