Po tych skrótach nie stawiamy kropki

Jeżeli skracamy wyraz lub tytuł osoby, którego ostatnią literą skrótu jest ostatnia litera słowa np.: doktor = dr – wówczas nie stawiamy po nim kropki.