Nie pisz tekstów do wszystkich

Jeżeli piszesz tekst lub ofertę skoncentrowaną na jednym temacie, określ i poznaj docelową grupę odbiorców. Skup się na ich oczekiwaniach i potrzebach. Pamiętaj, że pisząc do ogółu – wszystkim nie dogodzisz!