Marketing treści w służbie promocji marki

Wszelkie działania mające na celu budowanie długofalowych i trwałych relacji z odbiorcami za pośrednictwem wartościowych treści określa się mianem content marketingu. W jego skład wchodzi szereg elementów, m.in. planowanie i publikacja treści na stronie www, działania promocyjne w mediach społecznościowych czy audyt tekstów. Istotną część marketingu treści stanowi copywriting, który zajmuje się najczęściej działaniami takimi jak prowadzenie firmowych blogów, redagowanie materiałów reklamowych oraz opisów produktów.

Warto wiedzieć, że content marketing dzielimy na zewnętrzny i wewnętrzny. Na czym polega różnica między nimi?

Content marketing wewnętrzny

Każda firma, placówka czy inna organizacja potrzebuje na co dzień dopasowanych do jej wizerunku treści. Profesjonalny copywriter okaże się więc nieocenionym wsparciem w przygotowaniu materiałów, które służyć będą m.in. pozyskiwaniu klientów, prezentowaniu kolejnych ofert, rozwijaniu mediów społecznościowych.

Ogół przedsięwzięć, mających ułatwić promowanie marki, reklamowanie produktów firmy bądź świadczonych przez nią usług określany jest mianem content marketingu wewnętrznego. Mowa tu głównie o:

  • redagowaniu artykułów eksperckich,
  • tworzeniu opisów produktów,
  • publikowaniu treści tekstowych i graficznych w mediach społecznościowych.

Content marketing wewnętrzny obejmuje te kanały komunikacji, które obsługiwane są samodzielnie przez daną firmę. Chodzi tu przede wszystkim o strony www, blogi i profile w social mediach, np. Facebook, Linkedin czy YouTube. Wszystkie wspomniane dotąd elementy są zawsze punktem wyjścia do wszelkich dalszych działań marketingowych na szerszą skalę.

Content marketing zewnętrzny

W momencie, gdy wewnętrzne kwestie promocji marki są już ustabilizowane i funkcjonują bez zarzutu, pora na rozbudowanie ich i rozpoczęcie działań content marketingu zewnętrznego. Na tym etapie szczególnie trzeba dbać o kwestie wizerunkowe i nie skupiać się jedynie na sprzedaży. Bardzo ważne są aspekty merytoryczne i nawiązanie kontaktu z grupą docelową, czyli potencjalnymi klientami. Wszystko to odbywa się, w przypadku marketingu zewnętrznego, za pośrednictwem lokalnych lub ogólnokrajowych serwisów, a także guest postingu. Praktyka ta polega na publikowaniu artykułów lub postów na blogach i profilach innych osób oraz firm, posiadających najczęściej większe zasięgi.

Jedną z głównych zalet guest postingu jest docieranie do szerszego grona odbiorców i możliwość zainteresowania ich swoim contentem. Aby jednak zyskać uwagę i przychylność, należy zadbać nie tylko o kwestie merytoryczne publikowanych treści. Muszą być one także w pełni poprawne oraz odpowiednio sformułowane dla grupy docelowej. O wszystkie te kwestie zadba z pewnością profesjonalny copywriter.

Strategia marketingowa – konsekwencja, fachowość, czas

Opracowanie profesjonalnej, spersonalizowanej pod kątem danej firmy, osoby lub organizacji, strategii marketingowej, nie może bazować na jednym, wybranym aspekcie. Muszą to być w pełni skoordynowane działania, zaplanowane z odpowiednim wyprzedzeniem, ale też wpisujące się w aktualne trendy. Dlatego tak ważne we wszelkich działaniach content marketingowych są profesjonalizm, konsekwencja w działaniu, a także cierpliwość w oczekiwaniu na efekty.

Magda Bebel